1
Extra to klub i szko?a ta?ca, dzia?aj?ce ju? od 2006 roku. Ich za?o?ycielk? jest Magdalena Zachariasiewicz. Powsta?y w rezultacie mi?o?ci do ta?ca, kt?ry mo?e sta? si? dla ka?dego form? na wyra?anie emocji oraz odpowiedzi? na z?o. Extra mo?e zorganizowa? lekcje indywidualne, grupowe, pokazy taneczne, czy te? wydarzenia wraz z konferansjerk?.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments