advices - szko?a ta?ca wroc?aw stare miasto http://advices.yageal.xyz/story.php?title=-szkoa-taca-wrocaw-stare-miasto Extra to klub i szko?a ta?ca, dzia?aj?ce ju? od 2006 roku. Ich za?o?ycielk? jest Magdalena Zachariasiewicz. Powsta?y w rezultacie mi?o?ci do ta?ca, kt?ry mo?e sta? si? dla ka?dego form? na wyra?anie emocji oraz odpowiedzi? na z?o. Extra mo?e zorganizowa? lekcje indywidualne, grupowe, pokazy taneczne, czy te? wydarzenia wraz z konferansjerk?. Wed, 13 Jun 2018 08:06:11 UTC en